Mountainbiking

Selvom vi i Danmark ikke har bjerge, er mountainbiking en ret udbredt sportgren i hele landet. Mountainbike disciplinen cross country (XC) er den mest populære, og er også den eneste form for mountainbiking der er på det olympiske program.

Cross country foregår i varieret terræn med op- og nedkørsler, skovstier mv. I de danske skove er der afmærket knap 30 officielle mountainbikeruter, og der kommer hele tiden flere. Ruterne er bl.a. lavet for at afgrænse mountainbikernes brug af skovene, da det er meget belastende for skovbunden. Man bør derfor også holde sig til de officielle ruter samt andre etablerede ruter, og tage hensyn til skovens øvrige gæster.

Facebook MySpace Twitter Google Bookmarks 

© 2010 - Active4Life