Borgs Skala

Borgs Skala er et redskab der benyttes til subjektiv vurdering af fysisk anstrengelse, og er meget nyttig hvis man f.eks. ikke har et pulsur, eller hvis man vil gøre træningen mere simpel. Ophavsmanden, svenskeren Gunner Borg, har udviklet to intensitetsskalaer (RPE og CR10), og heraf er især den ene interessant i motionssammenhæng - Borg RPE Skala (RPE står for Rating of Perceived Exertion).

Borgs Skala for anstrengelse (RPE)


RPE tallene på Borgs Skala er ikke tilfældig valgt. De angiver 1/10 af, hvad pulsen gennemsnitlig er (forskelligt fra person til person), og man kan dermed nogenlunde vurdere hvor stor intensitet man arbejder med.

Skalaen står alene i denne artikel, men den kan bruge i mange sammenhæng, og der er linket til den i nogle af de andre artikler.

 
Facebook MySpace Twitter Google Bookmarks 

© 2010 - Active4Life